ZOOM srečanje s partnersko šolo

V okviru projekta Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice smo izvedli srečanje preko ZOOM-a s partnersko šolo s Hrvaške.

Hrvaški učenci so nam predstavili šolo in kraj Ravno Goro, v katerem se šola nahaja. Zaigrali so kratko igrico, pokazali likovne izdelke in zapeli so pesmico. Nagovorila in pozdravila nas je tudi ravnateljica šole. 

Učenci 2. a iz OŠ Križe so se hrvaškim učencem najprej predstavili, nato so predstavili našo šolo in kraj Križe, zapeli so pesmico in zaplesali. Pri plesu so se jim pridružili tudi hrvaški učenci. Hrvaške učence je pozdravila in nagovorila tudi ravnateljica, ga. Erna Meglič.

Srečanje je odlično uspelo. Vsi smo se strinjali, da se kmalu spet srečamo in to čimprej!

Učenci 2. a, OŠ Križe
Učenci s partnerske šole, Hrvaška
Učenci 2. a, OŠ Križe
Učenci s partnerske šole, Hrvaška

Beremo in slikamo

Učenci 2. a so po branju slikanice Zrcalce (hrvaški avtor Grigor Vitez) z barvicami narisali medveda, ki trdi, da je zrcalce njegova slika.

”Bedaki, bedaki! HA-HA-HA-HA! Saj se prepirate zaradi moje slike. Poslušajte: naj si še kateri od vas samo drzne reči, da je to njegova slika. To je moja slika!” se odreže medved. (Zrcalce, 1990).

Zrcalce-slika medveda: narisali učenci 2. a

Knjižne kazalke: Zrcalce

V letošnjem šolskem letu učenci 2. a razreda Osnovne šole Križe sodelujejo v mednarodnem Projektu Branje brez meja/Čitanje brez granice. Naša partnerska šola je s Hrvaške.

Z učenci prebiramo knjigo hrvaškega avtorja Zrcalce (avtor: Grigor Vitez). Na to temo bomo izvedli različne dejavnosti.

Ker je pravkar nastopilo novo leto, smo se odločili, da bomo za hrvaške učence 3. in 4. razreda, s katerimi sodelujemo v projektu, izdelali knjižne kazalke na temo slikanice in jih obdarili ob prihajajočem novem letu.

Učenci so izdelali knjižne kazalke in jih po pošti poslali učencem naše partnerske šole na Hrvaško.

Srečno novo leto!

Knjižne kazalke, ki so jih izdelali učenci 2. a OŠ Križe za učence OŠ dr. Branimira Markovića Ravna Gora.Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice

Grigor Vitez: Zrcalce

V šolskem letu 2022/2023 smo se vključili v mednarodni projekt Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice, ki ga organizirao Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske knjižnice, Hrvatska udruga šolskih knjižničara in Hrvatsko čitateljsko društvo.

Bistvo projekta je promocija glasnega branja, razvijanje bralnih sposobnosti, razvoj različnih vrst pismenosti, obvladovanje metod raziskovalnega dela, bogatenje besednega zaklada, predvsem pa širjenje tuje literature.

V projektu, v katerem sodelujejo slovenske ter hrvaške osnovne in srednje šole, gre za izmenjavo izkušenj pri branju na glas. Vsaka slovenska šola, ki sodeluje v projektu, dobi partnersko šolo iz hrvaške, s katero sodeluje celo šolsko leto. Slovenski učenci preberejo hrvaško delo, prevedeno v slovenščino, hrvaški otroci pa preberejo slovensko delo, prevedeno v hrvaščino. Nato prebrano analizirajo, dramatizirajo, predstavijo javnosti, spoznavajo avtorja, spoznavajo kraj dogajanja iz zgodbe, med seboj sodelujejo, se slišijo, si dopisujejo, srečavajo na zoom srečanjih in ob koncu leta se en drugega tudi obiščejo, če jim sredstva in situacija to omogoča.

Na naši šoli v projektu sodelujejo učenci 2. a razreda z učiteljico Andrejo Poklukar in knjižničarko Martino Hribernik, ki koordinira projekt z učenci 3. in 4. razreda iz OŠ dr. Branimira Markovića Ravna Gora. Naši učenci prebirajo in analizirajo slikanico Zrcalce od Grigorja Viteza.